Corporación municipal

BNG

D. Xaime Óscar Iglesias Pérez

Alcalde

Dª. María José Mangana Guede

Concelleira

Xaquín Méndez Anta

Concelleiro

Dª. Vanessa Rodríguez Cabo

Concelleira

D. Bruno López Ferro

Concelleiro

D. Carlos Borrajo Poza

Concelleiro

pp

D. José Ruído Baltar

Concelleiro. Voceiro.

Dª. Pilar Otero Suárez

Concelleira

PSdeG-PSOE

D. Pablo Blanco Cid

Concelleiro. Voceiro.